12096380_1019886634741585_4621326157089109667_n.jpg
Minibike klub Havířov z.s.

Vítejte na našich stránkách věnovaných příznivcům minibikového ježdění. Jsme amatérský minibike klub. Závodíme o " putovní Evženův pohár ".

LOGOminiBIKE průhledné !!!.png

Pravidla závodů

Pravidla :

Každý závodník na začátku sezóny podepíše seznámení s pravidly a čestné prohlášení o bezpečnosti
Do závodů nebude vpuštěn nikdo pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
V případě zavinění nehody pod vlivem, při které dojde ke zranění nebo hmotné škodě, bude brát odpovědnost závodník, který nehodu způsobil
Každý závodník bude mít své startovní číslo s tím, že ve skupině bude mít každý jiné. Pod tímto číslem bude jezdit trvale. Výjimkou je přestup do jiné skupiny, ve ktéré má jiný jezdec stejné číslo. V tomto případě se buďto závodníci domluví na změně a nebo má přednost ten závodník, který již ve skupině byl předtím.

Motorka :

Minibike cestovní ( ne kros atd. ) - ( China, Blata, Polini ) - obsah do 52ccm (2takt), 110ccm (4takt)
Z důvodu lepšího přehledu bude motorka osazena velkým viditelným číslem jezdce. Buďto na přední kapotáži nebo na cedulce připevněné na řídítkách podobně jako při motokrosu ( musí být bezpečně upevněna ). Velikost (výška) čísla musí být více než 9cm. Číslo bude pouze dvouciferné (0 až 99). V jedné skupině nesmí být stejná čísla závodníků ( v případě přestupů má právo na číslo závodník, který jel sezónu před tím ve skupině, do které nováček přestupuje ).

Výfuk bude opatřen tlumičem a nebude přesahovat zadní část motorky o více než 5 cm
Funkční obě brzdy ( přední i zadní ), páčky brzd na konci zakulacené
Zakrytí přední rozety a řetězu
Žádné ostré hrany !
Vypínač motoru v dosahu ruky
Stupačky nesmí být ostré, musí mít plastové ( gumové ) konce a v případě sklopných stup. se musí vracet do vodorov. polohy

Povinná výbava :

Přilba ( homologovaná ), rukavice, pevná obuv zakrývající kotníky, pevné oblečení zakrývající celé tělo, ruce i nohy
Ostatní výbava závisí na každém závodníkovi
Za svou bezpečnost zodpovídá každý závodník sám, u nezletilých jeho zákonný zástupce (doprovod )
Pokud nebude mít nezletilá osoba doprovod, nebude vpuštěna do závodu

Skupiny + přihlášky

Závodníci budou rozděleni do čtyř závodních skupin vždy po max. 20 jezdcích :
- 1. skupina minibike od 15 let, CHINA vzduch ( vč. úprav ) + BLATA 2,5  ( vč. úprav ) - Klasik
označení motocyklu : bílé číslo/zelený podklad
- 2. skupina ostatní minibike od 15 let, ( China H2O, silnější Blaty vč. 4 takt., Polini  atd. ) - Open
označení motocyklu : černé číslo/žlutý podklad
- 3. skupina děti do 15 let ( stroj nerozhoduje ) - Junior A
označení motocyklu : bílé číslo/modrý podklad
- 4. skupina děti do 15 let ( nováčci a pomalejší jezdci - stroj nerozhoduje ) - Junior B
označení motocyklu : bílé číslo/černý podklad
- 5. skupina minibike od 15 let, vzduchem chlazený motor 2 takt o obsahu do 52 ccm - Open Air
označení motocyklu : bílé číslo/červený podklad
- *VÍC FOTO UKÁZKY OZNAČENÍ POD PRAVIDLY ZÁVODŮ*


Přihlášení do seriálu je platné pouze při zaslání přihlášky ( Napište nám ) a v případě většího zájmu rozhoduje datum přihlášky.
Přihlásit se lze max. do 3 dne před závodem. Pak se startovní listina uzavírá.

Týmy

Závodníci tvořit týmy o 3 jezdcích. Jezdci mohou být jak z jedné skupiny tak z různých skupin.
Na konci sezóny se sečtou body z týmu a tým, který bude mít nejvíce bodů se stává vítězným.
Tyto týmy jsou tvořeny na stálo ( změna jedině před začátkem sezóny ), to znamená, že během sezóny nelze přecházet z týmu do týmu.

Průběh závodu:

Rozprava s jezdci
Všichni jezdci, rodiče a jiní zákonní zástupci jezdců mladších 15 let se musí povinně zúčastnit rozpravy
Této rozpravy se dále zúčastní – všichni činovnici klubu, traťový komisař ( -ři ), organizátoři akcí a zástupci klubu
Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit a seznámit se se všemi informacemi k sportovnímu podniku
Informace z tohoto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmu plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel

Vlajky

Červená vlajka - když je přerušen závod nebo trénink, je máváno červenou vlajkou. Jezdci se musí pomalu vrátit do boxů.
Když je uzavřen výjezd z boxové uličky je tato vlajka vyvěšena na jejím výjezdu. Jezdci nemůžou vyjet z boxové uličky.
Porušení tohoto pravidla bude penalizováno jedním z následujících trestů: diskvalifikace, odebrání bodů z hodnocení šampionát
Červená vlajka bude vyvěšena na startovním roštu po skončení zaváděcího kola (kol) a na konci zahřívacího kola.
Červená vlajka se může použít k uzavření dráhy.
Červenou vlajkou bude mávnuto na startovní čáře v době mezi dvěma až pěti sekundami do startu každého závodu.

Modrá vlajka - Vlajkou je máváno pomalejšímu jezdci, který je blízko předjetí rychlejším jezdcem. Během závodu, pomalejší jezdec musí umožnit rychlejšímu jezdci (jezdcům) předjetí při nejbližší příležitosti.
Porušení tohoto pravidla bude penalizováno jedním z následujících trestů: diskvalifikace, odebrání bodů z hodnocení šampionátu."
 

Šachovnicová vlajka - máváním na cílové čáře se ukončuje závod nebo trénink a každý, kdo kolem ní projede již nezávodí

Černá tabule - v případě diskvalifikace jezdce bude na startovní čáře vystavena tabule s číslem jezdce, který musí okamžitě opustit závodní dráhu. Důvod : agresivní jízda ohrožující ostatní jezdce, nedodržování pravidel závodů

Startovné + přejímka

Startovné činí na každého závodníka a každý termín

- Pro jezdce jedoucí v jedné skupině 100,- 150,- 200,- 250,- Kč dle aktuálních podmínek , jezdec jedoucí ve dvou skupinách +50,- Kč a ve třech skupinách +100,- Kč.
( ze startovného se hradí pronájmy tratí, ceny na každý závod a zbytek se použije na slavnostní vyhlášení - ceny + pohoštění )

Při přejímce se bude kontrolovat povinná výbava + stroj

Rozjížďky

Zahájení určuje startér závodu a bude se jezdit po 15 jezdcích 10 min.
Zkouška startu je povolena pouze po ukončení tréninku a to vždy na bezpečném místě

Měřená kvalifikace

Každá skupina jezdců má 8 min. pro jízdu na trati.
Jezdí se s časomírou. Bez časomíry nebude jezdec vpuštěn do kvalifikace. Bere se nejrychlejší čas na jedno kolo.
Čas určuje postavení na roštu. V případě, že jezdec nebude schopen nastoupit na svou kvalifikaci, bude startovat z boxové uličky po odjetí celého roštu za výjezd z této uličky.

Závod

- před závodem každé třídy bude závodníkovi přidělena startovní pozice - určuje postavení na roštu
- v případě, že bude startovat v jedné skupině více jak 14 jezdců, bude skupina rozdělena na podskupiny a každá podskupina pojede samostatný závod. Zařazení do podskupin bude určeno časem z kvalifikace. Následné bodování bude stejné, jako by skupina jela najednou.
- na každý startovní den budou pro každou skupinu vypsány DVA závody ( to neplatí v hale, pokud bude větší účast - rozhodne startmaršál ).

1. 1 kolo zaváděcí
2. 1 kolo zahřívací
3. 10 kol závodu pro Klasik, Open Air a Junior A, Skupina Open 15 kol a skupina Junior B 7 kol.

Podle nových pravidel se může zúčastnit jezdec jedné skupiny závodů skupiny druhé ( Klasik v Opnech a naopak ). Jejich umístění v cíli NEBUDE mít vliv na bodování v dané skupině ( Nejedná se o jezdce jedoucí se dvěma stroji dvě skupiny ). Půjde tedy jen o možnost si zazávodit v jiné skupině. Tito závodníci však NESMÍ schválně zdržovat plynulou jízdu ostatních jezdců a pokud dojde z jejich strany k narušení závodu, budou tito jezdci potrestáni diskvalifikací a nebo odebráním bodů v celkovém hodnocení.

 - nikdo nesmí bezdůvodně zdržovat start
 - Jezdec, který nestihl start a je stále na výjezdu z boxu , může odstartovat do závodu z tohoto místa poté, co celá skupina jezdců odstartuje a jezdce mine ( v 1 kole )
 - pokud dojde v prvním kole odstartovaného závodu k hromadnému pádu, start se bude opakovat - to rozhodne start maršál
 - při závodech jsou pomalejší jezdci povinni pouštět před sebe jezdce o kolo rychlejší - modrá vlajka
 - při poruše minibike na trati, jezdec ihned zvedne ruku aby na sebe upozornil a co nejdříve uvolní trať (hlavně stopu dráhy)
 - je zakázáno jízda v protisměru a úmyslné zastavení na dráze
 - rychlost jízdy v boxové uličce a na startovním roštu při startovní proceduře se rovná rychlosti chůze

Mokrý závod

Mokrý závod - závod klasifikovaný jako mokrý, obvykle začínající za proměnlivého nebo deštivého počasí, nebude zastaven pro povětrnostní podmínky a jezdci, kteří chtějí vyměnit pneumatiky musí zajet do boxu a učinit to během probíhajícího závodu.
Pokud bude před zahájením závodů pršet a počasí se nezmění do 30 min. od oficiálního času rozjížděk, bude závod zrušen a startovné se vrací
Pokud bude po dešti a trať bude mokrá, závody proběhnou, ale budou klasifikovány jako MOKRÉ
Pokud bude před a během kvalifikace trať suchá a začne pršet až při samotných závodech, závody se neruší a budou klasifikovány jako MORKÉ
V případě, že situace bude neúnosná, může start maršál ( červenou vlajkou ) a nebo vedoucí závodník rozjetého závodu ( zvednutou rukou ) , zastavit závod. V tomto případě se závod nezapočítává do průběžného bodování. Startovné  se nevrací.
Je na každém závodníkovi, jestli nastoupí do závodu, který byl klasifikován jako mokrý, ale pokud odjede klasifikace, startovné se mu nebude vracet


 " PODÁNÍ PROTESTU "
Jezdec ,který z jakých koliv důvodů podává vedení klubu protest na jiného jezdce a jeho chování pří daném závodě je povinen uhradit poplatek ve výši 300,-Kč. Pokud protest bude rozhodnut v prospěch podavajícího, bude mu částka vrácena. V opačném případě částka propadá klubu.

Styl bodování a odměňování - místo/body:

Každý závod bude ohodnocen bodově - v jeden den na každou skupinu dva závody, tudíž v jeden den může získat jeden jezdec max. 50 bodů.

Umístění na bedně ( první 3 místa ) bude rozhodovat nejvyšší počet bodů za oba závody. V případě stejného počtu bodů dvou jezdců bude platit umístění v 2. závodě.

Bodování:

1/25, 2/20, 3/16, 4/13, 5/11, 6/10 , 7/9, 8/8, 9/7, 10/6, 11/5, 12/4, 13/3, 14/2, 15/1, 16-x/0.
TOM 33333333 (1).jpg
TOM 33333333 (3).jpg
TOM 33333333 (2).jpg
365824.jpg
6.závod - 0218.jpg
4.závod_0217.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one